Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Hz. Musanın Kısaca Hayatı Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Musanın Kısaca Hayatı Kısaca

  Reklam
  Musa Peygamberin kısa hayatı

  Musa isminin arapça yazılışı (موسى)

  İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber.

  Hem Yahudilik ve Hıristiyanlığa hem de İslâm’a göre büyük bir peygamber ve İsrâiloğulları’nı Firavun’un zulmünden kurtarıp hürriyete kavuşturan bir liderdir. Hakkında Ahd-i Atîk’in Tevrat dışındaki bölümleriyle Ahd-i Cedîd’de kısmen bilgi bulunmakla birlikte onunla ilgili yegâne kaynak Tevrat ile Kur’ân-ı Kerîm’dir. Tevrat’ın hemen hemen tamamı Hz. Mûsâ’nın ve önderliğini yaptığı İsrâiloğulları’nın tarihinden ibarettir. Yaşadığı döneme ait diğer kaynaklarda kendisinden bahsedilmemekte, Kitâb-ı Mukaddes’te onun dışında bu adı taşıyan başka bir kimse bulunmamaktadır. Tevrat Mûsâ’yı peygamberlerin en büyüğü olarak takdim eder (Tesniye, 34/10). Bu husus, Maimonides’in tesbit ettiği yahudi âmentüsünde bir iman esası olarak yer almıştır.
  Paylaş
  Hz. Musanın Kısaca Hayatı Kısaca Mumine Forum

Hz.musa hayatını kısaca