Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hoşgörü ve Bağışlama ile ilgili Hadisler ve Ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hoşgörü ve Bağışlama ile ilgili Hadisler ve Ayetler

  Reklam
  hoşgörü ve bağışlama ile ilgili hadis ve ayetler nelerdir


  Paylaş
  Hoşgörü ve Bağışlama ile ilgili Hadisler ve Ayetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  "Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar, sen müminleri müjdele " (Tevbe Suresi, 112)

  "Ve 'çirkin bir hayasızlık' işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir " (Al-i İmran Suresi, 135)

  " De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar Çünkü O bağışlayandır, esirgeyendir " (Zümer, 53)

  "Allah'ın üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemen tevbe edenlerinkidir İşte Allah böylelerinin tevbelerini kabul eder Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir " (Nisa Suresi, 17)

  "Sonra senin Rabbin cehalet sonucu kötülük işleyen sonra bunun ardından tevbe eden ve ıslah olanlarla beraberdir Şüphesiz Rabbin bundan sonra bağışlayandır, esirgeyendir " (Nahl Suresi, 119)

  "Dedi ki: Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur Sizi Allah bağışlasın O merhametlilerin en merhametlisidir " (Yusuf Suresi, 92)

  "Sen af yolunu benimse, uygun olanı emret ve cahillerden yüzçevir " (Araf Suresi, 199)

  "Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın " (Al-i İmran Suresi, 159)

  "İyilikle kötülük eşit olmaz Sen en güzel bir tarzda uzaklaştır; o zaman seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir " (Fussilet Suresi, 34)

  Hadisler

  Mümin kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler."
  (Nesai kutub-ı sıtte, 2. Cilt , Sf. 374)
  " Kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer maruftur."
  Tirmizi, Hz. Cabir'den rivayet etti kutub-ı sıtte, 2. Cilt

  "Mümin kendisi için sevdiğini kardeşi için de arzular."
  Buhari ve Müslim; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 152

  Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin.

  Hz. Said İbni Ebu Berde; G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 510/5

  Mü'min omuzları yumuşak kimsedir (iyi geçimlidir). O din kardeşine rahatlık verir. Münafık ise uzak durur. Ve kardeşine sıkıntı verir. Mü'min selâm vermekte atılgandır. Münafık ise bakar ki 0nce kendisine versinler.

  (Hz. Enes r.a.) Ramuz El-Hadis s.230

  "Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle."

  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317 3. 3
  Kayıtsız
  allahın selamı üzerinize olsun 4. 4
  Kayıtsız Üye
  hadislerin açıklamasinida yazin lütfen 5. 5
  Kayıtsız Üye
  merhaba melis.bugün nasılsın.bana hoşgörü ve bağışlama hakkında bilgi verebilirmisin. 6. 6
  seçil
  evet anlamlarını da yazın lütfen 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Allah razı olsun.hoşgörü ve bağışlama ile ilgili hadisler,  hoşgörü ve bağışlama ile ilgili ayetler,  hoşgörü ve bağışlama ile ilgili hadisler ve ayetler,  Hoşgörü ve bağışlama ile ilgili ayet ve hadisler,  hosgoru ve bagislama ile ilgili ayet ve hadisler,  bağışlamakla ilgili hadisler,  bağışlama ile ilgili hadisler