Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kardeşlik ve dostluk ile ilgili hadis ve ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kardeşlik ve dostluk ile ilgili hadis ve ayetler

  Reklam
  sevgi dostluk ve kardeşlik ile ilgili ayetler ve hadisler


  Paylaş
  Kardeşlik ve dostluk ile ilgili hadis ve ayetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ilgili Ayetler

  2:165 - İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri O'na eş tutuyorlar da onları, Allah'ı sever gibi seviyorlar Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı

  2:177 - Yüzlerinizi bazan doğu, bazan batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir Fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitabave bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler Namazı kılarlar, zekatı verirler Bir de andlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır

  5:82 - İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Biz hıristiyanlarız" diyenleri bulursun Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır Ve onlar büyüklük taslamazlar

  12:8 - Hani demişlerdi ki: "Yusuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgili, biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz Doğrusu, babamız belli ki, çok açık bir yanılgı içindedir"

  12:30 - Şehirde bazı kadınlar da "Azizin karısı, delikanlısından murad almaya kalkmış, sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuş, görüyoruz ki, kadın çıldırmış besbelli" dediler

  19:13 - Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi

  19:96 - İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir

  20:39 - "Onu (Musa'yı) tabut içine koy da denize bırak Deniz de onu sahile atsın Onu hem bana düşman, hem ona düşman olan biri alsın" Bir de benim gözetimim altında yetiştirilmen için, üzerine katımdan bir sevgi bırakmıştım (Ey Musa!)

  29:25 - (İbrahim onlara) dedi ki: "Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz Sonra kıyamet günü (geldiğinde) ise, kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir Varacağınız yer cehennemdir Ve hiç yardımcınız da yoktur"

  30:21 - Yine O'nun âyetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır

  38:32 - "Ben, dedi, at sevgisini, Rabbimi anmaktan ötürü tercih ettim" Nihayet atlar perdenin arkasına gizlendi

  42:23 - İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler Ey Muhammed! De ki: "Ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum" Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir

  56:37 - Hep yaşıt sevgililer,

  58:22 - Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir

  60:1 - Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin Onlar size gelen gerçeği inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi (yurdunuzdan sürüp) çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur

  60:7 - Olur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir Allah gücü yetendir Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir

  62:6 - De ki: "Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?"

  76:8 - Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler

  100:8 - Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır


  ilgili Hadisler

  Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz.
  Ravi: Müslim, İman 69-70


  Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır.
  Ravi: Tirmizi, Birr 49

  Bir kimsenin başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha parlak ve sevaplıdır. İki kişi ile birlikte kıldığı namaz da bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha faziletlidir. Birlikte namaz kılanlar ne kadar çok olursa, o nispette Allah'ın rıza ve sevgisine yakın olurlar.
  Ravi: Nesai, İmame 45

  Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır." (Cemaatte bulunan bâzıları): "Ey Allah'ın Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir`?" diye sordular. "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi."
  Ravi: Tirnizi, Birr 77

  Cömert bir cahil, Allah katında ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir.
  Ravi: Tirmizi, Birr 40

  Üç sıfat vardır ki, bunlar kimde bulunursa, Allah o kimseyi himayesine alır ve onu Cennete koyar. Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, anne ve babaya sevgi ve hürmet, emri altındakilere iyilikle muamele etmekdir.
  Ravi: Tirmizi, Kıyame 48

  Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevgili ve mekân olarak en yakın olanı, âdil imamdır, Allah'a en menfuru, O'ndan mekân olarak en uzak olanı da zâlim sultandır.
  Ravi: Tirmizi, 1329

  Büyük cürümlerin en büyüğü, dünya sevgisidir.
  Ravi: Deylemi

  Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
  Ravi: Tirmizî, "Deavât", 73

  Müsafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.dostlukla ilgili hadisler,  dostluk ile ilgili hadisler,  dostlukla ilgili ayetler,  dostlukla ilgili hadis ve ayetler,  dostlukla ilgili hadis,  dostluk ile ilgili hadisler ve ayetler,  dostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler