İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Meleklerin görevleri nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Meleklerin görevleri nelerdir?

  Reklam
  Meleklerin görevleri nelerdir?


  Melekler kâinattaki maddi ve manevi bütün işlerde memurdurlar.
  Her varlığın “müekkel” bir melaikesi vardır. Çekirdeğin etrafındaki elektronların hareketinden tutun, yağmur damlalarının inişine kadar ve meteorların düşüşünden tutun, ta galaksilerin hareketlerine kadar her bir hadiseye nezaret eden görevli bir melek vardır.
  Her melek, nezaret ettiği ilâhî icraatı alkışlamakta ve o mahlukun yaptığı tesbihatı melekût âleminde temsil etmektedir. Onlar bu görevleri yerine getirirken manevi bir lezzet alırlar ve ilâhî emirleri severek ve isyan etmeksizin yerine getirirler.
  Meleklerin cinslerine göre farklı farklı vazifeleri vardır. Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilen görevleri Kur’an ayetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz:

  1. Allah’ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O’na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O’nu, O’na yaraşır bir biçimde yüceltmek.
  2. Allah’ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.
  3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak.
  4. Peygamberlere ve müminlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak.
  5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.
  6. İnsanların fiillerini kaydetmek.
  7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak.
  8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak.
  9. İlâhî cezaları icra eden hademeler olarak görev yapmak.  Paylaş
  Meleklerin görevleri nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dört büyük meleğin görevi de ayrı diğer meleklerin de görevleri farklıdır. Allahu teala insanlarla ilgili olarak melekleri görevlendirerek sorumluluklarını yerine getirirler. 3. 3
  Meleklerin görevleri nelerdir? kısaca maddeler halinde

  1- Bizi korumak
  2- Doğa olaylarını düzene sokmak
  3- Vahiy
  4- Yapıaln iyilik ve kötülükleri yazmak
meleklerin görevleri nelerdir,  meleklerin görevleri,  meleklerin görevleri nedir,  meleklerin özellikleri ve görevleri nelerdir,  meleklerin görevleri nelerdir kısaca,  meleklerin görevi nedir,  meleklerin özellikleri ve görevleri kısaca