Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Ahi Evran Kimdir Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ahi Evran Kimdir Kısaca

  Reklam
  Ahi Evran Kısaca Hayatı

  Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan Hoy’da doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir. Anadolu’da Ahiliğin kurucusu olarak kabul edilen Ahi Evran, ilk eğitimini Hoy’da almıştır. Sonra, ilim merkezlerini dolaşarak eğitimini tamamlamıştır. Ahmet Yesevi’nin talebelerinin sohbetlerine katılmıştır. Böylece çok yönlü bir ilim ve fikir adamı olarak yetişmiştir. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Hacı Bektaş Veli ile yakın dostlukları bulunan Ahi

  Evran, Kırşehir’e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır. Ahi Evran, Osmanlı Devleti Döneminde esnaf grubu arasında saygın bir yer edinmiştir. Esnafın piri olarak şöhret bulmuş ve ünü, bütün Anadolu, Rumeli, Bosna ve Kırım’a kadar yayılmıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen sanatkar ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerine öncülük etmiştir. Ahi Evran’ın Kırşehir’de kurduğu Ahilik teşkilatı, tüm meslek sahiplerinin manevi bir merkezi konumuna gelmiştir. Burası, 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdürmüştür. Ahilik mensupları; toplanıp sohbet edebilecekleri ve misafirleri ağırlayabilecekleri dergahlar kurmuşlardır. Bu kurumlar halka önemli hizmetler sunmuştur.

  Ahilik teşkilatı, toplumun büyük bir kesimini mesleğe yönlendirmiş ve herkesin belli bir meslek edinmesini sağlamıştır. Örneğin demircilik, marangozluk ve deri işlemeciliği gibi meslekleri geliştirmiştir. Bu teşkilat, bir taraftan ilim ve bilgiyi insanların hizmetine sunarken bir taraftan da yetimlerin ve yoksulların ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Sonuç olarak Ahi Evran, Anadolu insanına eğitim, ahlak, birlik beraberlik ve meslek edinme alanlarında önemli katkılar sağlamıştır.  Paylaş
  Ahi Evran Kimdir Kısaca Mumine Forum