Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Kuranı kerimde sekte nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuranı kerimde sekte nedir

  Reklam
  Kıraatte sekte nedir? kısaca

  Sekte bir kıraat ve tecvid terimidir.

  Sekte “Kur’an tilâvet ederken iki kelime veya harf arasında nefes alıp vermeden çok kısa bir süre duraklamak demektir.
  Sektenin uygulanışı şöyledir: Kur’an okurken sekte yapılacak harf veya kelime üzerinde durulur, nefes almadan kısa bir süre beklenir, ardından okumaya devam edilir. Bekleme süresi vakıf süresinden daha azdır ve okuyuş hızına göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama iki hareke (bir elif) miktarı kadardır. Bir yerde sekte yapılabilmesi için bazı şartlar gerekir. 1. Sekte vasla özel bir uygulama olup bir kelime veya bir harften sonraki kelimeye veya harfe vakfedilmeden geçilecekse yapılır. 2. Sekte ancak sâkin harf üzerinde uygulanır, harekeli harf üzerinde sekte yapılmaz. 3. Sektenin yapılacağı yer hakkında sahih bir rivayet bulunmalıdır.

  Bazı kıraatlere göre sekte kelime içinde yapılabileceği gibi (ءٌ - دفْ ء ؛ - شَيْ) iki kelime arasında da gerçekleştirilebilir (أَفَلَحَ؛ مَنْ راق) Kırâat-i seb‘a imamlarından Âsım b. Behdele’nin kıraatinin Hafs b. Süleyman rivayetine göre Kur’ân-ı Kerîm’de dört yerde sekte yapılır. 1. Kehf sûresinin 1. âyetinin son kelimesiyle 2. âyetinin ilk kelimesi arasında (قيّماً - عوجاً). Burada vakfetmenin evlâ, sekte yapmanın câiz olduğu belirtilmiştir. İki âyet vasledilip okunduğunda “عوجاً” kelimesindeki tenvin elife çevrilir ve nefes almadan elif üzerinde kısa bir süre durularak “قيّماً” kelimesine geçilir. 2. Yâsîn sûresinin 52. âyetindeki “هذا - من مرقدنا” sözünde. Burada da vakfetmek evlâ, sekte yapmak câiz görülmüştür ve sekte “مرقدنا” üzerinde icra edilir. 3.

  Kıyâme sûresinin 27. Âyetindeki ” وقيل من - راق“ sözünde “مَنْ” kelimesi üzerinde. Burada “مَنْ” üzerinde vakfın cevazı söz konusu olmayıp sekte yapılması gerekir. 4. Mutaffifîn sûresinin 14. âyetinde “كلاّ بل - ران” üzerinde. Burada da sektenin hükmü ve yapılışı bir öncekinde olduğu gibidir. Hafs’tan bu dört yerin sektesiz okunuşu da nakledilmiştir (İbnü’l-Cezerî, I, 425-426).


  Paylaş
  Kuranı kerimde sekte nedir Mumine Forum