Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Vakıa Suresinin Fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vakıa Suresinin Fazileti

  Reklam
  Vakıa suresi okumanın sevabı nedir?


  Bu surenin fazileti hakkında pek çok hadis rivayet edilmiştir. Bazıları şunlardır:
  1- Hafız Ebu Ya'la ve İbni Asakir'in Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet ettiklerine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: "Kim her gece Vakıa suresini okursa, asla fakirlik görmez."
  2- İbni Merdüveyh'in Enes'ten rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: "Vakıa suresi zenginlik süresidir, onu okuyun ve çocuklarınıza öğretin." Deylemî'nin yine Enes'den merfu olarak rivayet ettiği hadiste Rasulullah (s.a.): "Hanımlarınıza Vakıa suresini öğretin, çünkü o zenginlik süresidir." buyurmuştur.
  3- İmam Ahmed bin Hanbel 'in rivayetine göre Cabir bin Semure şöyle diyordu: Rasulullah (s.a.) namazlarını bugün sizin kıldığınız namaz gibi kılıyordu. Lakin o hafif kılıyordu, onun namazı sizin namazınızdan daha hafif idi, sabah namazında Vakıa ve benzeri sureleri okurdu.
  4- Tirmizî'nin rivayetine göre İbni Abbas şöyle dedi: Ebu Bekir: "Ya Rasulullah ihtiyarladın" dedi. O da: "Beni Hud, Vakıa, Mürselât, Amme, ve Küvvirat sureleri ihtiyarlattı." buyurdu. Tirmizî bu rivayet için "hasendir, garibdir" demiştir.
  5- Salebi ve İbni Asakir, Abdullah ibni Mes'ud'un hayatını anlatırken Ebu Zabye'den şunu nakletti: Abdullah, ölümüne sebep olan hastalığa yakalandığında Hz. Osman onu ziyaret etti ve ona "Şikâyetin nedir?" dedi. O da "Günahlarım." dedi. Hz. Osman: "Ne canın çekiyor?" dedi. O da: "Rabbi-min rahmetini." dedi. Hz. Osman: "Sana doktor çağırayım mı?" dedi. O da: "Doktor beni hasta etti." dedi. Hz. Osman: "Sana tahsisat ayırayım mı?" dedi. İbni Mesud: "İhtiyacım yok." dedi. Hz. Osman: "Senden sonra kızlarının olur." dedi. İbni Mes'ud: "Kızlarımın fakir olmasından mı korkuyorsun? Ben onlara her gece Vakıa suresini okumalarını emrettim. Zira Rasulul-lah'ın şöyle dediğini duymuştum: Kim her gece Vakıa suresini okursa, asla fakirlik görmez."  Paylaş
  Vakıa Suresinin Fazileti Mumine Forum

vakıa suresinin fazileti,  vakia fazileti