Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Evladın Anne Baba üzerinde Hakları Var Mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evladın Anne Baba üzerinde Hakları Var Mıdır?

  Reklam
  Evladın Anne baba üzerinde hakkları var mıdır? Varsa nelerdir? Ve anne babanın evlat üzerindeki hakkları nedir?

  Çocuğun anne ve baba üzerindeki hakları nelerdir? kısaca

  Bir kimse, çocuğu olduğu vakit müjdelenince onu bir nimet bilip, Allah'a hamd etmeli, Hadis-i şerifte:

  "Evlad kokusu, cennet kokusudur." (Câmiü’s-Sağîr, 2/2285)

  "Evlad dünyada nur, ahirette sürurdur." (Câmiü’s-Sağîr, 2/2285)
  buyurulmuştur. Çocuğu beyaz elbiselere sarmalı. Çocuğun ağlamasından, anası ve babası üzülmemelidirler.

  Erkek çocuk olunca sevinip de, kız olunca üzülmek yersizdir. Çünkü, bunların hangisinin daha hayırlı olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Aksine olarak, kız çocuğunda daha fazla memnuniyet göstermek lazımdır. Zira, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teâlâ, çocuktan bahsederken, kız çocuğunu takdim ederek, mealen şöyle buyurmuştur:

  "... Allah, dilediğine kız, dilediğine erkek evlad verir." (Şura, 42/49)
  Bu ayet-i kerime, kız çocuğunun erkek evladdan hayırlı olduğuna delalet eder.

  Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

  "Bir kimsenin bir kız evladı olsa da, onu İslam adabı ile terbiye etse ve Allah'ın kendisine verdiği nimetlerle büyütse, Allah Teâlâ, o kişiyi cehennem ateşinden korur." (Taberani, Mu’cemu’l Kebir, 9/45, H. No: 10295)

  "Bir kimsenin üç kızı olup da, onları besler, merhamet eder, terbiye ederse, cennet ona vacib olur."

  (Ebu Davud, Edep, 120, 121)


  Kızını ve kızkardeşini besleyenler hakkında şöyle buyurulmuştur:

  "Bir kimsenin bir kızı ve üç kız kardeşi olup, onlara ihsanda bulunursa, cennette ben onunla beraber olurum." (Taberani, Mu’cemu’l Evsat, 17/24, H. No: 8393)
  Resulullah aleyhisselam, bunu söylerken şehadet parmağı ile orta parmağını göstermiştir; yakın olacağından kinayedir.

  Diğer hadis-i şerifte:

  "Birinin, üç kızı ile üç kızkardeşi olur da onların ezalarına sabrederse, Allah Teâlâ o kimseyi Cennet-i alaya (en yüksek makama) ulaştırır."

  buyurunca, bir adam:

  "Ya Resulallah! İki kızı olsa da cennet'e girer mi?" dedi. Resulullah aleyhisselam:

  "Bir olsa da yine Cennet'e girer." buyurdu. (bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned,22/150 ; Buhari, el-Müfred, Riyad, 1419/1998, 1/45; Hakim, Müstedrek (Telhis’le birlikte), 4/195 )
  - Çocuk dünyaya gelince, sağ kulağına ezan,sol kulağına kamet okumak. Hz. Peygamber'in aleyhisselam torunu Hz. Hasan dünyaya geldiği zaman kulağına ezan okuduğu rivayet edilmiştir. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması, bu çocuğa bir çok fayda sağlar.

  Buhari’nin rivayetine göre, Efendimizin baldızı, Hz. Zübeyr’in hanımı Hz. Esma İslam döneminde ilk çocuğu Abdullah b. Zubeyr’i doğrunca onu resulullah’a götürmüş; Hz. Peygamber de bir hurmayı kendi ağzında çiğnedikten sonra çocuğun ağzına vermiş, onunla ağzını açmıştır. ‘Sonra da ona bereket (mübarek olması, her cihetle bereket bulması) için dua etmiştir…” (bk. Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 45)

  Anneler, babalar çocuklarının yüzlerine bakınca Sure-i İbrahim'deki Hz. İbrahim'in aleyhisselam duası olan şu mealdeki duayı okumalıdırlar:

  "Hamd olsun o Allah'a ki, bana ihtiyarlık halimde İsmail'i, İshak'ı ihsan buyurdu. Şüphe yok ki, Rabbim her halde duayı işitiyor."
  - Çocuğa güzel isim koymak. Çünkü, kıyamette herkes ismi ile çağırılacaktır. Hadis-i şerifte:

  "Allah indinde sevgili olan isimler, (Abdullah, Abdurrahman)'dır."

  (Müslim, Adab, 2, (2132); Ebu Davud, Edeb 69)


  Paylaş
  Evladın Anne Baba üzerinde Hakları Var Mıdır? Mumine Forum

Evladın hakları