Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan İslamda Vakıf Nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamda Vakıf Nedir

  Reklam
  İslamda vakıf nedir kısaca

  Vakf, kelime olarak durdurmak manasına gelir. Istılah olarak, İmameyn’in tarifine göre, “Bir mülkün menfaatini halka tahsis edip aynını Allah Teala’nın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten müebbeden menetmektir” diye tarif edilmiştir. Bu tarif İslam fukahasının vakıf anlayışını ifade eder. Ancak herkesin istifadesine sunulan müessese manasında vakıf, insanlık kadar eskidir. Tarihî vesikalar, vakfın önce dinî olarak başladığını, sonradan insanî, medenî, içtimâî sahalara yayıldığını gösterir. İlk vakıfları, herkesin müştereken ibadet yaptığı mabedlerin teşkil ettiği söylenmektedir.


  Paylaş
  İslamda Vakıf Nedir Mumine Forum