Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan İslamda Ailenin önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamda Ailenin önemi

  Reklam
  İslamda ailenin önemi nedir.?

  Aile bir toplumun çekirdeği, özü ve en küçük yapısıdır. Bu nedenle bir toplumun aile yapısı toplum hakkında önemli ölçüde bilgiler verebilir. Toplumda aile yapısı sağlam olunca toplumun da, nesillerde sağlıklı ve huzurlu olur

  İnsan diğer canlılardan farklı bir varlıktır. Hayvanlarda bir yavrunun gelişimini tamamlayabilmesi için korunma ve beslenme ihtiyacının karşılanması yeterlidir. Fakat insan için bu yeterli bir durum değildir. Çünkü insanın ihtiyaçları sınırsızdır. Onun ihtiyaçları sadece koruma ve beslenme ile sınırlı olamaz. Beslenmeye ihtiyaç duyduğu kadar, sevgiye de şefkat ve merhamete de ihtiyacı vardır. Aynı şekilde zihinsel yönden de gelişmeye ihtiyacı vardır.

  Bu durum aile kurumunun oluşturulması için de geçerlidir. İnsanın ihtiyaçları sadece fiziki ve bedensel ihtiyaçlar üzerine kurulmamalıdır. Bu nedenle evlenilecek kişinin sadece fiziki yönü göz önünde bulundurularak kurulacak olan bir evlilik beraberinde pek çok problemleri doğuracaktır. Belli bir zaman sonra fiziki özellikler kaybolunca evliliği ayakta tutan başka unsurlar yoksa artık aileyi korumak ve devamını sağlamak zorlaşacaktır.

  Sağlıklı, kalıcı, sürekli, huzurlu ve kalıcı bir toplum hedefleyen islam bu toplumu meydana getiren ailelerinde oluşturulmasında izlenecek metodu açık bir şekilde ortaya koymuştur.

  Aile oluştururken en önemli basamak eş seçerken aranacak kriterlerdir. Kadın olsun erkek olsun eş seçimi, mü'minlerin en çok dikkat etmeleri gereken hususların başında gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de evlilikte izlenecek en temel ölçü Bakara suresi 221. Ayette şöyle belirtilmiştir.

  “(Ey inananlar! Allâh’a) şirk koşan kadınları, kendileri iman edinceye kadar nikâhlamayın! İmanlı bir câriye (ile evlenmek), (güzelliği) sizi hayran bırakmış olsa da, (hür olan) bir müşrike (ile evlenmek)den elbette daha iyidir. Şirk koşan erkekleri de, kendileri iman edinceye kadar (Müslüman hanımlarla) evlendirmeyin. İmanlı bir köle (ile evlenmek, yakışıklılığı ve zenginliği) sizi hayran bırakmış olsa da, (hür olan) bir müşrik(le evlenmek)den elbette daha iyidir.

  Resulullah (sav) ise evlenilecek kadınların nitelikleri ve bu nitelikler içerisinde bir mü’minin tercih etmesi gereken yönünü şu hadisle belirtmiştir.

  "Kadın, dört şeyi için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini; sen dindar olanını seç ki, evin bereket bulsun"

  Eş seçiminde mal, para, soy, güzellik üzerine bina edilen evlilikler kalıcı olmaz ve o yuvaya huzur ve mutluluk getirmez. Belli bir süre sonra kadındaki güzellik kaybolunca aileyi ayakta tutan unsurlar kalmaz. Oysa din ve ahlak unsuru, insan yaşlandıkça artar, güzelleşir, gelişir. Eşler arasında zaman geçtikçe sevgi, saygı, şefkat ve merhamet bağları kuvvetlenir.

  Yüksel UÇAR


  Paylaş
  İslamda Ailenin önemi Mumine Forum