Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Vesvese Nedir? Kısaca Vesvesenin Anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vesvese Nedir? Kısaca Vesvesenin Anlamı

  Reklam
  Vesvese hakkında bilgi

  Sözlükte "fısıltı, hışırtı gibi gizli söz, fiskos, kuruntu, işkil" gibi
  anlamlara gelen vesvese, ıstılahta, şeytanın ilkâı, kötü bir işin yapılması, iyi
  bir işin terkedilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için insanı
  kışkırtması, aklını çelmesi, nefsin bayağı arzularına uymaya teşvik etmesi
  demektir. Vesvese kelimesi Kur'ân'da dört yerde geçmektedir. Vesvesecinin
  (vesvâs) şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiş (Nâs, 114/1-6), şeytanın Hz.
  Âdem ile eşini cennetten vesvese yoluyla çıkardığı bildirilerek müminlerin bu
  konuda duyarlı olmaları ısrarla istenmiştir (A'râf, 7/20). Hz. Peygamber de
  müminlere vesvese ile hareket etmemelerini tavsiye etmiş, vesvesenin dinî-hukukî
  bir hüküm doğurmayacağını bildirmiş ve vesvese ile hareket edenin talâkını
  (boşamasını) geçerli saymamıştır (Buhârî, Talâk, 11). Visvâs da aynı anlamdadır  Paylaş
  Vesvese Nedir? Kısaca Vesvesenin Anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Vesvese insan farkında olmadan sürekli kendisi ile birlikte olan bir fısıltı hissi anlamına gelir. Vesvese şeytandan olup insanın kötülüğünü ister. 3. 3
  Vesvese Nedir? Kısaca


  Vesvese ne demek ne anlama gelir? Vesvese kelime anlamı ve açıklaması nedir?


  Vesvese, kuşku, şüphe anlamında arapça kökenli bir kelimedir.
  Şeytan tarafından insanın içine sokulduğu kabul edilen saptırıcı telkinler, kuruntu ve şüphedir.

  Sözlükte vesvese/visvâs “fısıldama, kötü telkinde bulunma, karışık sözler söyleme, kuşkulanma”; aynı kökten vesvâs “insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, evham” gibi mânalara gelmektedir.

  Dinî terminolojide vesvese/visvâs, “şeytanın veya nefsin insana kötü ve zararlı telkinde bulunması, şeytandan yahut nefisten gelen, insanı dine aykırı aşırı davranışlara yönelten telkin”; vesvâs “şeytan, şeytanın insanın içine attığı saptırıcı dürtü, faydasız söz, şüphe ve tereddüt” anlamlarında kullanılır. Vesveseye kapılana müvesvis denir
vesvese nedir kısaca,  vesvesenin anlamı,  vesvese nedir,  vesvese anlamı,  vesvese ne demek sözlük anlamı,  vesvese ne anlama gelir,  vesvesenin kelime anlamı