Kısaca Sözlük ve Kelime Sözlük anlamı Forumundan Afad Açılımı Nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Afad Açılımı Nedir

  Reklam
  KISACA AFAD Nedir?

  Deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili AR-GE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesini hedefleyen “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı”nın ana amacı, “depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır.”  Paylaş
  Afad Açılımı Nedir Mumine Forum