Diğer Kategoriler ve Hadis Forumundan Sabırla İlgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sabırla İlgili Hadisler

  Reklam
  "...Yanımda bulunan hayırdan (yani maldan) hiçbir şeyi sizlerden alıkoymuyorum. Şu muhakkak ki, kim (istemeyip) iffetli kalmak isterse, Allah onu iffetli kılar. Kim de sabretmeye çalışırsa, Allah ona da sabır ihsan eder. Kim insanlardan müstağni olmak isterse, Allah onu müstağni kılar. Sizlere sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş hiçbir atıyye asla verilmemiştir!" buyurdu.
  (Sahih-i Buhari, Cilt 14, syf.6401)
  ... Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki nusret sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır.
  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 315
  Sabır imanın yarısı, yakin de imanın tamıdır. (Hz.İbni Mes'ud r.a) Ramuz El-hadis s.217


  Haya zinettir. Takva'da keremdir. En hayırlı binek de sabırdır. İbtila halinde insanın musibetinin berteraf olmasını Allah'tan beklemek ibadettir.
  (Hz.Cabir r.a). Ramuz El-Hadis s.204
  Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır.
  Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, 1992, s. 208  Paylaş
  Sabırla İlgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sabretmek dinimizde önemlidir.Allah sabreden le beraberdir.Bu nedenle sabır Müslümanın karakterinde olmalıdır.Yoksulluğa sabretmek,acılara sabretmek isyan etmemek ve Allah'ın bizim için verdiklerine tahammül etmek zorundayız.Her şey insanlar içindir.beklemek ile ilgili hadisler,  beklemek ile ilgili ayetler,  sıkıntıyla ilgili hadisler,  sıkıntıyla ilgili ayetler,  beklemek ile ilgili hadis,  beklemek ile ilgili ayet,  sabırla ilgili hadisler