Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hacıların Medinede Ziyaret Ettikleri Yerler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hacıların Medinede Ziyaret Ettikleri Yerler

  Reklam
  Medine: Peygamber efendimiz ve beraberinde ki Müslümanlar 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorunda kaldılar ve tarihten itibaren Medine şehri Müslümanların en önemli şehirlerinden biri oldu. Peygamberimiz peygamberlik hayatının son yıllık bölümünü burada geçirmiştir. Kuran-ı Kerim’in büyük bölümü de burada inmiştir.  Hz. Peygamber hicretten hemen sonra ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir. Mescid-i Nebevi Mescid-i Haram ve Mescid- Aksa’dan sonra yeryüzündeki en faziletli mescittir.  İlk İslam devleti burada kurulmuştur. Peygamberimiz burayı “el-Medine” diye adlandırmıştır ancak zamanla peygamberin şehri “Medinetü’n Nebi” ve “Allah Resul’ünün nuru ile aydınlanmış şehir anlamına “el-Medietül münevvere” diye anılmaya başlamıştır.  Peygamberimizin kabri şerifi de mescidin içinde bulunmaktadır. Peygamberimizin defnedildiği Kabr-i Saadet’e, Ravza-ı Mutahhare de deniliyor. Burada, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer’in de kabri bulunuyor.  Cennet bahçesi. ”Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir” hadisi şerifi doğrultusunda yine mescidin içinde kalmış olan bu bölgeye cennet bahçesi deniyor.  Cennet bahçesi: Hacılar cennet bahçesinde ibadet ve dua etmek için bu alanı sürekli dolduruyor.  Cennetü’l- Baki: Mescid-i Nebevi’nin yakınında bulunan bu mezarlığın yerini Hz Peygamber belirlemiştir. Hz Peygamberin oğlu İbrahim, kızları Rukiyye, Zeynep ve Fatma, torunları Hasan buraya defn edilmiştir. Yine Peygamberimizin amcası Abbas, halası Safiyye ve Hz Osman gibi İslam büyüklerinin mezarları burada bulunmaktadır.  Kuba Mescidi: Hazreti Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında devesinin durduğu yere yapılan Kuba Mescidi, yapılan ilk mescit olarak biliniyor. Müslümanlarla birlikte bizzat Peygamber Efendimizin de taş taşıyarak yaptığı Kuba Mescidi, Kur’an-ı Kerim’de ”Takva Mescidi” olarak geçiyor.  Mescid i Cuma: Hazreti Muhammed (s.a.v), ilk defa Cuma Namazı kıldığı ve cemaate kıldırdığı mescittir.

  Mescidü’l Kıbleteyn: İslam’ın ilk yıllarında namaz Kudus’teki Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu. Peygamberimizin Medine’ye hicret etmesinden 16 ay sonra Peygamberimiz cemaatle namaz kılarken vahiy geldi ve namaz esnasında yönlerini ters yöne yani Kâbe yönüne çevirdiler. Namazın iki rekâtı Mescid-i Aksa’ya, son iki rekâtı da Kabe’ye doğru kılındığı için bu mescit ”iki kıbleli mescit” anlamına gelen Mescid-i Kıbleteyn ismiyle anılıyor.  Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan en önemli savaşlardan birisi olan Uhut bu alanda gerçekleşmiştir. Peygamber efendimizin dişinin kırıldığı, yanağından yaralandığı, amcası Hazreti Hamza’nın (r.a) şehit olduğu Uhut Savaşı’nda, İslam’ın geleceğini tehdit eden ve Müslümanlar için bir ölüm-kalım mücadelesi verilmiş, pek çok Müslüman canlarını seve seve feda ederek şehit olmuştu.  Okçular tepesi: Hazreti Peygamberin(s.a.v) kesin emri olmasına rağmen 50 okçunun yerlerini terk ettiği tepe.  Uhud Şehitliği: Hz Hamza, Abdullah b. Cahş, Mus’ab b. Umeyr, Hanzala b. Ebi Amir ve Enes b. Nadr’ın da içlerinde bulunduğu 70 sahabi şehit olmuştur ve buraya defnedilmişlerdir. Uhud şehitliğinin ziyaret edilmesi müstehap görülmüştür.
  Paylaş
  Hacıların Medinede Ziyaret Ettikleri Yerler Mumine Forum