Soru ve Cevaplarla İslam ve Hac Soruları Forumundan Hacda Ziyaret Edilen Yerler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hacda Ziyaret Edilen Yerler

  Reklam
  Hacda ziyaret edilen yerler hakkında kısa bilgi

  Mescid-i Nebî’yi ve Hz. Peygamberin Kabrini Ziyaret

  Medine-i Münevvere, İslam nurunun yeryüzüne yayıldığı Peygamber şehridir. Her karışı, İslam’ın aydınlığını insanlığa ulaştıran Allah Rasûlünün ve Sahabenin hatıralarıyla doludur. Sinesinde İslam’ın en büyük önderlerini barındırmaktadır.

  Baki Mezarlığı’nı Ziyaret

  Mescid-i Nebî’nin doğu tarafında bulunan Baki Mezarlığını ziyaret etmek müstehaptır. Peygamber Efendimizi görme şerefine nail olan, sesini duyan, onunla namaz kılan ve İslâmiyet uğrunda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen on bin civarında sahabi bu mezarlığa defnedilmiştir. Üçüncü halife Hz. Osman, Hz.Abbas, Hz.Aişe, Hz. Fatıma, Sad b. Ebi Vakkas, Hz.Hasan gibi sahabe ile İmam-ı Malik gibi Tabiundan bir çok büyük zevat burada bulunmaktadır. Mezarlığın içerisine girmek şart olmamakla birlikte kapısı açık olduğunda içeri girilerek; kapalı olduğunda dışardan ziyaret edilebilir.
  Kuba Mescidi

  Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında, Medine’ye 5 km. mesafede bulunan Kuba’da 14 gün kalmıştı. Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid inşa etti ve burada namaz kıldı.

  Uhud Şehitleri

  Uhud, Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Peygamberimizin amcası ve şehidlerin efendisi Hz.Hamza da bunlar arasındadır. Hz.Peygamber, her yıl Uhud şehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi. Uhud şehitlerini ziyaret etmek de müstehaptır.

  Kıbleteyn Mescidi

  İslam’ın ilk yıllarında namazlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu. Peygamber Efendimiz Kıble’nin Kâbe olmasını, yani namazların Kâbe’ye dönülerek kılınmasını çok arzu ediyor ve bu konuda Allah’tan gelecek emri bekliyordu.

  Yedi Mescidler

  Hendek savaşının yapıldığı bölgede bir birine yakın küçük küçük yedi mescid bulunmaktadır. Bunlara ” Yedi Mescidler” denir. Medine’ye gelenler tarafından buraların da ziyaret edilmesi âdet haline gelmiştir.

  MEKKE-İ MÜKERREME’DEKİ BAZI ZİYARET YERLERİ

  Mekke’de, Hz. Peygamber ve onun değerli ashabının izlerini taşıyan bazı yerler vardır. Mekke’ye gidenler buraları ziyaret etmektedirler. Bunlardan bazıları şunlardır:

  Hz. Peygamber’in Doğduğu Ev

  Mu’alla Mezarlığı : Hz. Hatice validemiz burada medfundur.

  Hira Mağarası: Hz. Peygamber’e ilk vahyin geldiği yer olan bu mağara, Nur Dağının tepesinde bulunmaktadır.

  Sevr Mağarası : Hicret esnasında, Hz. Peygamber ile Hz. Ebu Bekir’in gizlendikleri mağaradır. Sevr Dağında bulunmaktadır.

  Cin Mescidi: Cin Sûresi’nin indiği yerde inşa edilmiş olan mescittir.

  mekke'de bulunan ziyaret yerleri:

  hz. muhammed'in doğdugu ev

  mualla mezarlığı

  hira mağarası

  sevr mağarası

  cin mescidi

  medine'de bulunan ziyaret yerleri:

  baki mezarlığı

  kuba mescidi

  uhud şehitleri

  kıbleteyn mescidi

  yedi mescitler


  Paylaş
  Hacda Ziyaret Edilen Yerler Mumine Forum