Eğitim Bölümü ve Dini Kavramlar Forumundan Ab-ı Hayat ne demek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ab-ı Hayat ne demek

  Reklam
  ÂB-I HAYÂT:
  Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şekilde ifâde için de kullanılır. Âb-ı hayevân, Âb-ı Hızır, Âb-ı zindegânî, Âb-ı bekâ da denir.
  Evliyânın bâtınları, kalbleri âb-ı hayâttır. Bir katre (bir damla) tadan, ölümsüz hayâtı bulmuş ve sonsuz seâdete, mutluluğa kavuşmuş olur. (İmâm-ı Rabbânî)
  Her sözünüz kalbime âb-ı hayât katresi, Senden başka rûhumun yok kurtuluş çâresi
  (Lâ Edrî)
  Âb-ı hayât olmayıcak kısmet ey gönül Bin yıl gerekse Hızır ile Seyr-i Skender et.
  (Zeyneb Hâtun)


  Paylaş
  Ab-ı Hayat ne demek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Abı hayat ne demektir anlamı nedir? 3. 3
  Ab-ı Hayat Ne Demek

  ÂB-I HAYÂT NEDİR?  İçeni ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan efsanevî sudur.
abı hayat katresi ne demek