Kısaca Sözlük ve Dini Kavramlar Sözlüğü Forumundan Kaza ve Kaderin Dini Anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kaza ve Kaderin Dini Anlamı

  Reklam
  Kaza ve kader dini olarak açıklması nasıl olur

  kaza ve kader kavramlarının anlamları

  Kaza ve kader
  Müslümanlar arasında ve Kelam ilmi literatüründe bu terim, genellikle "Kaza ve Kader" şeklinde geçer. Bu iki kelime birbirinin gereği ve tamamlayıcısı gibidir.

  Kader Ka-de-re" kökünden gelen kader; lugatta; "ölçü, ölçme, miktar, bir şeyi ölçerek belirli bir ölçüye göre yapmak, onu takdir ederek tayin ve tahsis etmek", anlamlarına gelir.
  Önemli olan; bu manaları iyi anlamak ve herşeyin Allahu Teâlâ'nın ezelde takdir ve tayin ettiği kaderine, yani ilahi ölçüye uygun olarak kaza şeklinde meydana geldiğine kesinlikle iman etmektir.


  Kaza kelimesi lugatta; "bir şeyi sonuna getirerek hükme bağlamak", yani onun sözle veya hareketle tamamlanması, "fiillerin zamanında yaratılması"dır.
  Paylaş
  Kaza ve Kaderin Dini Anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kader'in dini anlamı

  Allahu teala, ezeli ilmiyle dünyada eler olup biteceğini bilip yazmasına takdir etmesine Kader denir.