Eğitim Bölümü ve Çocuk Eğitimi Forumundan Anne- Genç Kız İletişimi (3) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Anne- Genç Kız İletişimi (3)

  Reklam
  Anne- Genç Kız İletişimi (3)

  genç kızların duymak istedikleri şu beş mesaj onlarla iletişimi kolaylaştıracaktır
  Anne Genç Kız İletişimi(3)
  Etkisiz İletişim
  Bir kişiye kabul edildiğini fark ettirmenin en iyi yolu, onunla kurulan doğru iletişim biçimidir.
  İletişim, ‘sözlü’ ve ‘sözsüz’ olmak üzere ikiye ayrılır. Konuşmaya özendirme ve etkin dinleme sözlü iletişime; karışmama, kabul etme ve edilgin dinleme ise sözsüz iletişime girmektedir.

  Annenin genç kızıyla iletişimini kolaylaştıracak unsurlar şunlardır:
  - Gençlik çağına dair bilgi ile donanmak
  -Yaşam tarzını, dönem müddetince kızının bu çağına göre adapte etmek
  -Serin kanlı olmak
  - Toplum baskısına boyun eğmemek

  Annenin genç kızına gönderdiği ‘onu kabullenmediğini gösteren’ ileti ve iletişim biçimleri, iyi bir iletişime engel olur. Gencin söz ve davranışlarının kabul edilmediğini gösteren ileti ve iletişim biçimlerine “iletişim engelleri” adı verilir. İletişim engeliyle karşılaşan genç (ya da çocuk) kabul edilmediğini hisseder; kendini tehdit altında gördüğü için savunma mekanizmalarını harekete geçirir. Savunmacı bir iletişim biçimi geliştirir. Yine annelerin çoğu etkili iletişim biçimlerini bilmedikleri için daha çok iletişim engellerine yol açan etkisiz iletişim biçimlerini kullanırlar. Bu durumda çocuğumuzun savunmacı iletişim oluşturmasına ve geliştirmesine neden olur.

  “Etkisiz iletişimler” denilen iletişim engelleri 12 gurupta toplanabilir:
  1 - Emir vermek, yönlendirmek
  2- Uyarmak, gözdağı vermek
  3- Ahlak dersi vermek
  4- Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek
  5- Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek
  6- Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
  7- Övmek, aynı düşüncede olmak
  8- Ad takmak, alay etmek, utandırmak
  9- Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak
  10- Güven vermek, desteklemek, duygularını paylaşmak (canı sıkılan bir gence güven telkin eden bir anne, onu anlamadığını göstermiş olur)
  11- Soru sormak, sorgulamak, sınamak
  12- Konuyu saptırmak, alay etmek, oyalamak

  Bu etkisiz iletişim biçimleri, genç çocuğumuzun sorunlarıyla karşımıza geldiğinde iletişimi engelleyen, anne ile genç arasındaki konuşmalara ket vuran ifade biçimleridir. Bu iletişim engelleri bir bütün olarak ele alındığında, hemen hepsinde “sendili”nin kullanıldığı görülür. ‘sen’iletilerinin çocuk üzerinde etkisi önceden kestirilememekle birlikte, bu iletilerin aşağıdaki etkilerden birini yada birkaçını yapma olasılığı vardır:

  - Verilen emirleri yerine getirmeyen gençler (çocuklar), tehdit edildikleri zaman davranışlarını değiştirmeye karşı bir direnç gösterirler.
  - Ana-babaların öğüt ve ahlak dersi vermesi canlarını sıkar.
  - Sen iletileri , “bana yardım edecek bir yol bulacağına güvenmiyorum”iletisini verir. Diğer bir ifadeyle sen iletileri, gence kendisine güvenilmediğini açıklar.
  - Sen iletileri, gençlerin anne babalarının ihtiyaçlarınakendi istekleriyla yanıt verme fırsatını önler.
  - Ad takma, eleştirme, suçlama veya yargılama ifade eden iletiler gencin (yada çocuğun) benlik saygısını azaltır.
  - Kötü, aptal ve düşüncesiz olduklarını bildiren iletiler alan genç (ve çocuk) sevilmediğini düşünür.
  - Sen iletileri kullanan anneler, çocukların da sen iletileri kullanmalarına neden olurlar. Mesela “sen de çok dağınıksın”, “sen de çalışmıyorsun”, “çok konuşuyorsun”gibi.

  Anne, kızıyla iletişimini kolaylaştırmak için şu önemli düşünceyi değerlendirebilir: Davranışını onaylamamanızda bir insanı kabul edebilirsiniz. Anne ve genç kız, sağlıklı bir iletişimi gerçekleştirebilmeleri için kendi duygu ve düşüncelerini anlama ve geliştirmenin önemini anlayıp, bu noktada kendilerini daha iyi hale getirme çabası vermelidirler.

  Genç kızların duymak istedikleri şu beş mesaj onlarla iletişimi kolaylaştıracaktır:
  - Onunla gurur duyduğumuzu,
  - Onu dinlemeye her zaman hazır olduğumuzu,
  - Onları anlama isteğimizin devamlı olduğunu,
  - Onlara güven duyduğumuzu,
  - (En önemlisi)onları sevdiğimiz mesajını duymak isterler.
  Bu mesajları uygun şekillerde çocuklarımıza ilettiğimiz takdirde onlarla güzel , sağlıklı bir iletişim gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır.

  Eğitim Yazıları
  Paylaş
  Anne- Genç Kız İletişimi (3) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kızların anneye yakın olması, her sorununu anneleriyle paylaşması, onlara danışmaları anneye bağlıdır. Anne samimiyeti zedeleyecek harekette bulunmadığı sürece kızları ile iletişimi kolay olur.anne kız iletişimi,  genç kızlarla iletişim ,  anne ve genç kızların çatışaması,  genç kızlar ve anneleri,  genç kız ile iletişim,  anne kiz iletisimi,  genç kızlar anneleri